Sabtu, 09 Maret 2013

Alat Tetanen Tradisional lan Modern kaliyan Fungsine


Alat Pertanian Tradisional & Modern : Bahasa Jawa
Piranti Tetanen Tradisional
 • Pacul 
Pacul digunakake kanggo ndhudhug lemah, kanggo ngresiki suket utawa kanggo nembok galengan

 • Luku
Sawijining piranti kanggo ngempukake lemah sadurunge tandur lan sebar winih


 • Garu
Gunanipun alat menika kagem ngretakake lemah saderengipun di tanduri 


 • Sorok 
Sawijining piranti kanggo matun utawa ngresiki suket ing sela – selanipun tanduran


 • Ani-ani
Lading cilik ingkang gunanipun kagem manen pari 


 • Arit 
lading kanggo manen pari lan ngresiki suket ing galengan 


 • Gebotan
Piranti kanggo misahaken damen kalian gabah .Piranti Tetanen Modern
 • Traktor
Gunanipun sami kalian luku yaiku digunakake kanggo ngenpukake lemah saderengipun tandur lan sebar winih .

 • Mesin Transplanter
Mesin kang digunakake kanggo tandur winih .
 • Mesin Reaper lan Binder
Digunakake kanggo manen pari lan uga ngiket pari supaya bisa di lebokake ing bagor.
 • Mesin Tleaser
Mesin meniko digunakaken kanggo misahake damen kalian gabah .
 • Mesin Combine
Digunakake kanggo manen, ngrontokake, lan madahake gawah ing bagor.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar